Chileense Kerk engageert zich voluit in strijd tegen misbruik

Na felle kritiek en een lange periode van aarzeling maakt de leiding van de Chileense katholieke Kerkbekend dat zij voor de volle honderd procent zal meewerken aan de opheldering van seksueel misbruik binnen haar rangen. De afgelopen decennia werd de katholieke Kerk zo goed als wereldwijd door elkaar geschud door de crisis van het seksueel misbruik. Maar allicht in geen enkel ander land was de omvang van het schandaal zo ernstig als in Chili, waar de hoogste kerkleiding bovendien alles leek eraan te doen om het grootschalige misbruik van onder meer de afgezette priester Fernando Karadima in de doofpot te stoppen. Dat zorgde onder meer ervoor dat de Chileense bisschoppen met z’n allen door paus Franciscus in Rome ter verantwoording werden geroepen. In oktober nog beschuldigde deChileense officier van justitiebepaalde  bisschoppen ervan tre weigeren aan de onderzoeken mee te werken. 

Aan het slot van een recent overleg van de bisschoppenconferentie in Santiago kondigde de voorzitter de volledige medewerking aan met de Chileense justitie voor de opheldering van gevallen van misbruik. In het spoor daarvan heeft kardinaal Francisco Javier Errázuriz Ossa, emeritus aartsbisschop van Santiago en lid van de K9 (de negenkopige raad van kardinalen die paus Franciscus adviseren bij diens hervormingen), eind vorige week ontslag genomen uit de adviesraad. In de tussentijd had de paus al van 8 van de Chileense bisschoppen, die in Rome collectief hun ontslag hadden aangeboden, dat ontslag ook daadwerkelijk aanvaard.

Bron: KNA/kerknet