Nederlands geluid over de Vaticaanse top (update)

Deetman tegen paus: laat misbruik door buitenstaanders onderzoeken

Wim Deetman, die in de periode 2010-2011 onderzoek deed naar seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk in Nederland, heeft paus Franciscus gewezen op het belang van onafhankelijk onderzoek naar misbruik door katholieke geestelijken.

Dat zegt de oud-voorzitter van de commissie-Deetman in een interview met Trouw over zijn ontmoeting met paus Franciscus op 19 december in Vaticaanstad.

Donderdag begint in het Vaticaan het topberaad over ‘De bescherming van minderjarigen in de Kerk’. Aanleiding is de opeenstapeling van misbruik- en doofpotschandalen in diverse katholieke kerkprovincies.

De paus wilde van Deetman weten hoe zijn commissie te werk is gegaan. De voormalige minister, Tweede Kamervoorzitter en burgemeester zei tijdens de audiëntie tegen Franciscus dat het noodzakelijk is dat eerst alles op tafel komt vooraleer er adequate maatregelen getroffen kunnen worden.

“Zo’n onderzoek moet je door buitenstaanders laten doen. Multidisciplinair en met vrije toegang tot de archieven. Dat heb ik benadrukt tegenover de paus”, zegt Deetman in hetTrouw-interview.

“Ook heel belangrijk: het gaat om feiten. Zorg dus dat er niets onder het tapijt blijft liggen. Als je goed onderzoek wil doen naar wat er in de verschillende kerkprovincies en ook in het Vaticaan zelf is fout gegaan, moet het onafhankelijk zijn, en moeten de uitkomsten ervan openbaar worden gemaakt met een verantwoording van de onderzoeksmethoden. Zonder twijfel. Mijn indruk is dat paus Franciscus heel veel moeite moet doen om voor een dergelijke aanpak voldoende draagvlak binnen de Curie te vinden.”

Deetman werd op 19 december vergezeld door bisschop Hans van den Hende van Rotterdam. Die neemt in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie deel aan het komende vierdaagse topberaad met de paus.

“In Nederland zijn bisschoppen en religieuzen zich ten volle bewust van de ernst van het misbruik van minderjarigen door mensen van de Kerk”, aldus Van den Hende tegenover Rkkerk.nl. “In gezamenlijkheid werd destijds gekozen voor onafhankelijk onderzoek en een onafhankelijke procedure teneinde te komen tot erkenning en genoegdoening aan slachtoffers en ook hulpverlening. Elders in de wereld zie je niet vaak een dergelijke samenwerking en gezamenlijke aanpak.”

Van den Hende: “De pijn en schaamte met betrekking tot het misbruik van minderjarigen wordt al jaren binnen en buiten de Kerk gevoeld. Het is nu voor het eerst dat het probleem van misbruik van minderjarigen in de Kerk in een speciale bijeenkomst van de wereldwijde Kerk aan de orde komt.”

De bisschop van Rotterdam vertelt dat het door de paus bijeengeroepen topberaad een drieledig doel heeft: “Bisschoppen wereldwijd brengen tot bewustzijn en erkenning van het misbruik; commitment van het wereldwijde episcopaat om dit probleem aan te pakken; plus gezamenlijke momenten van gebed en boete.”

Bekijk een video van bisschop Van den Hende