Voormalig kardinaal Theodore McCarrick uit priesterambt gezet

De Congregatie voor de Geloofsleer heeft de voormalige kardinaal en aartsbisschop van Washington Theodore McCarrick (88) uit het priesterambt gezet.

Op 11 januari 2019 heeft het Congresso (disciplinaire commissie) van de Congregatie voor de Geloofsleer het slotdecreet van het strafproces tegen Theodore Edgar McCarrick uitgevaardigd. Het verklaarde de gewezen kardinaal en emeritus aartsbisschop van Washington DC schuldig aan ernstige misdrijven inzake het sacrament van de verzoening (de biecht) en zondigen tegen het zesde gebod (Doe nooit wat onkuisheid is) – misbruik van minderjarigen en volwassenen – met de verzwarende omstandigheid van machtsmisbruik. De commissie legde ook de straf op: ontzetting uit het priesterambt. Op 13 februari heeft de gewone zitting (Feria IV) van de congregatie de argumenten die de beschuldigde in beroep tegen de uitspraak had ingebracht onderzocht en uiteindelijk beslist om het decreet te bevestigen. De beslissing werd op vrijdag 15 februari aan de beklaagde overgemaakt. Paus Franciscus heeft vervolgens het definitieve karakter van de beslissing erkend. Het betekent concreet dat er geen beroep tegen de uitspraak meer mogelijk is. Dit staat te lezen in een verklaring die de Congregatie voor de Geloofsleer vanmorgen heeft gepubliceerd.

Het was in september 2017 dat het aartsbisdom van New York de Heilige Stoel ervan op de hoogte bracht dat een man Theodore McCarrick ervan beschuldigde hem in de jaren 1970 als adolescent te hebben misbruikt. De paus gaf toen het aartsbisdom de opdracht voor een diepgaand voorbereidend onderzoek. De resultaten daarvan werden overgemaakt aan de Congregatie voor de Geloofsleer. In juni 2018 gaf staatssecretaris kardinaal Pietro Parolin, op aanwijzen van de paus, instructies dat McCarrick zijn priesterambt niet langer in het openbaar mocht uitoefenen. Op 28 juli 2018 aanvaardde de paus diens ontslag uit het college van kardinalen. Franciscus verbood hem de publieke uitoefening van zijn priesterambt en verplichtte hem een leven van gebed en boete te leiden.

Theodore Edgar McCarrick werd geboren op 7 juli 1930 in New York. Hij werd tot priester gewijd op 31 mei 1958. In 1977 werd hij door paus Paulus VI benoemd tot hulpbisschop van New York. Paus Joannes Paulus II benoemde hem tot bisschop van Metuchen, New Jersey (1981-1986), aartsbisschop van Newark (1986-2000), aartsbisschop van Washington (2000-2006) en creëerde hem op 21 februari 2001 tot kardinaal. Als kardinaal nam McCarrick deel aan het conclaaf dat in 2005 kardinaal Joseph Ratzinger tot paus verkoos. In de VS, en daarbuiten, is Theodore McCarrick erg actief geweest op het vlak van de rechten van de mens en de godsdienstvrijheid. Hij reisde daarvoor onder meer naar China, Cuba, Vietnam, de Filipijnen en Zuid-Korea. In 2000 werd hij door toenmalig VS-president Bill Clinton onderscheiden met de prestigieuze Eleanor Roosevelt Prijs voor de Mensenrechten.

Bron: Vatican News/kerknet