Synode Blog, dag 11: De synode ontwikkelt zich

Woensdag 16.10.2019

Zoals elke dag loop ik 10 minuten te voet van het priesterhotel, waar ik verblijf, te voet over de Via Conciliazione naar het Vaticaan. Ik had de bus voor de bisschoppen kunnen nemen, maar ik wandel liever. Het Sint-Pietersplein is weer vol pelgrims die naar de algemene audiëntie komen. Onderweg hoor je verschillende talen, ook veel Duitstalige pelgrims. De paus die hem bij de audientie willen horen en zien. 

Hij zal woensdag niet in de Synode zijn. Maar we hebben ook geen gezamenlijke vergadering. ‘s Morgens en’ s middags zijn de zogenaamde “Circoli Minori” samengekomen. In de twaalf taalgroepen worden de verschillende onderwerpen besproken en standpunten verdedigd. De verscheidenheid van onderwerpen is erg groot, de uitwisseling levendig. Vaak worden de onderwerpen ook besproken aan de een zijtafel. We hebben veel opgestoken van de inbreng in de synode-aula. De synode heeft als een van de belangrijke taken: luisteren, paus Franciscus formuleerde het ook:. Luister naar de Heilige Geest en luister naar de anderen, de Ander. Ik merk: het is een steeds meer volwassen proces waarbij de ideeën, standpunten, perspectieven, thema’s en gezamenlijkheid groeien – door gebed en goed luisteren.

Elke groep behandelt een bepaald aantal onderwerpen die zij zelf kan bepalen. Er zijn groepen die meer onderwerpen behandelen, één groep bijvoorbeeld heeft 24 onderwerpen. Als er veel onderwerpen zijn om te bespreken, bestaat het gevaar dat het gesprek oppervlakkig blijft. Onze vierde Portugees sprekende groep bestaat uit 22 mensen die vrijwel uitsluitend in het Amazonegebied wonen. We hebben bovendien een expert uit Angola en een genodigde uit Duitsland in ons midden. Er zijn ook drie vrouwen, een leek uit Xingu en twee religieuzen uit Manaus, die een grote verrijking leveren aan de gesprekken.

We hebben in totaal elf onderwerpen die we allemaal goed kunnen bespreken, maar we zijn er nog niet helemaal, omdat er nog één onderwerp ontbreekt. We nemen de tijd om dingen goed door te praten. Iedereen kan zich melden en einbreng hebben. Omdat iedereen uit het Amazonegebied komt, weet iedereen waar we het over hebben. Dit draagt bij aan een goede samenhang en voortgang in de gesprekken, in een erg goede sfeer. Soms komen tegengestelde standpunten naar voren. Gelukkig,  verschillende meningen zijn altijd goed, zo kunnen de verschillende aspecten van een onderwerp beter belicht worden. Het is bij wijze van spreken een opbouwende worsteling.

Onze thema’s gerelateerd aan het Amazonegebied, die later gerappoteerd worden in de synode-aula, zijn de volgende: vorming en toerusting van leken, wijdingen en bedieningen in de kerk en de rol van vrouwen in de kerk, missionaire vorming van priesters, geweld (mensen-, drugs- en wapenhandel), verschillende culturen van in het Amazonegebied, de volkskerkelijkheid en -vroomheid van mensen, religieus leven, jongeren, migratie en verstedelijking, integrale ecologie.

Ideeën en standpunten, luisteren en bidden – het is een rijpingsproces dat zich afspeelt in de Amazonesynode.

(Vaticaan nieuws)