Synode Blog, dag 15: Het catacombe-pact

 

Zondag 20 oktober 2019

Vroeg in de morgen, om zes uur, het schemerde nog, ging een groep bisschoppen op weg naar de catacombe van Santa Domitilla, die ten zuidoosten van Rome aan de Via Ardeatina ligt.

Om 7 uur begon de Heilige Mis met een klein ontvangstritueel en uitleg bij het eerste catacombe-pact, dat werd ondertekend door ongeveer 40 concilievaders van het Tweede Vaticaans Concilie, waaronder ook de hulpbisschoppen van Essen en Erfurt, Julius Angershausen en Hugo Aufderbeck. In dit verdrag zetten ze zich in voor een eenvoudige levensstijl en dienstbaarheid aan de armen. Ook het huidige pact wil zich – in de tijd van vandaag – bij de geest van het Tweede Vaticaans Concilie, aansluiten.

Een eerbetoon aan bisschop Kräutler

Meer dan 200 mensen kwamen daartoe samen, onder hen een predikant van Ev. Luth. Kerk in Belém en een vertegenwoordiger van de Assembleia de Deus , the Gathering of God, een van de grootste pinksterkerken in Brazilië, gesticht in Belém, onze hoofdstad, door twee Noorse predikanten uit de VS.

Ongeveer 40 bisschoppen verzamelden zich rond het altaar. Onder hen kardinaal Cláudio Hummes en Pedro Barreto en bisschop Erwin Kräutler. Dom Cláudio, de hoofdcelebrant, droeg een eenvoudige witte stola over zijn groene kazuifel, de stola die Dom Hélder Câmara van Recife in die tijd in 1965 droeg. Aan het einde van de mis hing Dom Cláudio deze stola  zeer broederlijk en emotioneel, op de schouders van Dom Erwin – als erkenning voor zijn vele jaren dienst aan de Amazone en de inheemse volkeren.

“Om in dienst te staan van de volkeren van Amazonië en de schepping van God …”

Het Catacombe-pact , dat aan het begin werd gepresenteerd en ondertekend aan het einde van de eucharistische viering op het altaar, is geworteld in de geest van het Tweede Vaticaans Concilie en vooral in het mysterie van de eucharistie. Het catacombe-pact van vandaag is de pacto de Catacumbas pela Casa Comum . Een pact voor het “Gemeenschappelijke Huis” voor een kerk met een Amazone-gezicht, arm, dienend, profetisch en Samaritaans gezicht. Dit betekent de verplichting om in dienst te staan van de volkeren van Amazonia en de schepping van God.

Op dat moment voelden we opnieuw het werk van de Heilige Geest, net als in de dagen van de synode, wanneer we allemaal samen zijn in gebed en werk. Dit nieuwe pact zal ons helpen op onze weg in de Amazone om nog meer in te zetten en ons leven weg te geven.

(Vatican News)