Kerk en jonge mensen synodeblog dag 4

zaterdag 6 oktober

Beste lezer,

Eén ding valt op in de synode: twee religieuze ordes zijn sterk vertegenwoordigd – de salesianen en de jezuïeten. Nu zou je kunnen vermoeden dat dit te maken heeft met de secretarissen die de synode hebben voorbereid. pater Rossano Sala SDB is professor in jeugdwerk en Salesiaan. Pater Giacomo Costa SJ is jezuïet en leidt een cultureel centrum.
Don Bosco, de oprichter van de Salesianen, was uit een arm milieu afkomstig. Hij wilde nieuwe perspectieven ontwikkelen voor kinderen en adolescenten die op straat rondhangen door sport, onderwijs en vooral vriendschap.
De Jezuïeten leggen bij hun laatste gelofte nog zes zogenaamde subgeloften af. Een van deze is: als jezuïet verplicht ik me om vooral voor de jeugd te werken. Salesianen en jezuïeten hebben te maken met talloze jonge mensen in hun sociale centra, workshops, slaapzalen, scholen, jeugdverenigingen, universiteiten en studentengemeenschappen. Daarbij oefenen niet alleen de religieuzen invloed uit op de jongeren, maar de jongeren voeden ook  het denken, voelen en handelen van de religieuzen. De aanwezige Salesianen en Jezuïeten die bisschop zijn, brengen die contacten met de jongeren mee in de synode, dat bespeur je direct in hun bijdragen.   

“Ik heb de indruk dat de opwarmfase voorbij is”
Hoewel de synode pas woensdag jl.is begonnen, heb ik de indruk dat met vandaag (zaterdag) een eerste opwarmfase wordt afgesloten.
Naast de Algemene Vergadering bestaan er zgn. circuli minori, dit zijn groepen bisschoppen, auditors en elk een expert. Ze zijn verdeeld naar taal. Ikzelf behoor tot de Duitse taalgroep.
Op dit moment werd me duidelijk langs welke weg zich het zoeken van de synode zich ontwikkelt.
In de Algemene Vergadering worden de eerste indrukken gegeven. Je leert daar hoe de sfeer is en welke onderwerpen worden behandeld.. De tweede niveau van werken is de expertgroep. Daarin wisselen de deskundigen ideeën uit over wat ze hebben gehoord en denken na over de onderwerpen die de synodevaders aandragen. Deze resultaten worden verzameld door de speciale secretarissen.
Het derde niveau zijn die circuli minori. Daar is de gelegenheid om naar elkaar te luisteren en hier wordt ook besproken welke opmerkingen en aanvullingen er over de teksten zijn en wat verder moet worden doorgegeven als bijdrage vanuit deze kleine groep.

We hebben nu de eerste twee sessies achter de rug en ik moet zeggen dat ik echt enthousiast ben over deze eerste twee sessies. Er  wordt echt gesproken, naar elkaar geluisterd, gezocht, uitgewisseld, gereageerd. Hier ontstaat een echt gesprek, worstelen en zoeken. Ik heb er alle begrip voor dat deze circuli minori vertrouwelijk zijn, het besprokene blijft binnen deze groep. Bisschoppen hebben een veilig  kader nodig om vrijuit te kunnen spreken, zonder dat onmiddellijk alles wordt becommentarieerd of beoordeeld. Je voelt hoe ze vechten voor een juist begrip. Ze zeggen hoe ze het doen met de een of de ander – dat is wat je voelt. Ja, ze nemen hun zaken serieus.

Maar datzelfde geldt ook voor de jongeren, ook zij hebben die veilige ruimte nodig, waarin het mogelijk is om te proberen, te experimenteren en jezelf te vinden. In zo’n omgeving is groei en ontwikkeling mogelijk.

Ik was erg onder de indruk van hoe de bisschoppen mij en  een collega-deskundige in het gesprek hebben meegenomen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ik, als deskundige, alleen moest spreken als mij iets gevraagd werd. Maar meteen in de eerste sessie vroeg de gespreksleider aan de andere bisschoppen of het goed was dat de expert vrijuit kon deelnemen aan het gesprek. Door deze open opstelling konden wij als deskundigen veel van onze ervaringen in het werken met jonge mensen inbrengen.
Sommige jongeren met wie ik in mijn thuissituatie werk, hebben me gezegd: ik wil gehoord worden. Ik heb de indruk dat de bisschoppen echt bereid zijn op deze synode om te luisteren, – in elk geval in onze taalgroep. Daar leeft echte interesse en bezorgdheid.

Ik denk niet dat ik de vertrouwelijkheid doorbreek als ik zeg dat sommige bisschoppen herhaaldelijk hebben benadrukt hoe bijzonder de sfeer van deze synode is, hoe aangenaam anders. Ik word me steeds meer bewust hoe Paus Franciscus een revolutionaire paus is – een revolutie te weeg brengen door luisteren.

Ja, ik ben erg onder de indruk van de ochtend van gisteren en vanmorgen. Laten we eens kijken wat er van mijn enthousiasme zal worden in de tweede en derde fase. Dan moet het besprokene geconcretiseerd worden……

Beste lezer, ik ben vandaag een beetje moe en kijk uit naar zondag. Er was veel spannend gaande in Rome, dus je hoort pas maandag van me. Zondag is de rustdag van een blog. Ik wens je een gezegende zondag!

uw
Clemens Blattert SJ