Synode Blog: dag 14, Missie en een kruis uit legaal tropenhout

Zaterdag 19 oktober 2019

Morgen vieren we WereldMissiedag, de dag die ons herinnert aan de missionaire opdracht van iedere gelovige. Dit jaar kondigde paus Franciscus de buitengewone maand van de wereldmissie aan onder de titel ‘Gedoopt en gezonden. De kerk van Christus in zending in de wereld “.

Tegenwoordig denken we meer na over de missie. Voor ons in Brazilië is deze term heel gebruikelijk en wordt hij in het dagelijks leven van de kerk gebruikt omdat het een  dimensie is die door alle pastorale gebieden heengaat. Het gaat hierbij niet over het bekeren van de “heidenkindertjes”, maar om de bewustwording dat wij, als gedoopte christenen, worden uitgezonden. Wat betekent dat, ik word uitgezonden? Het betekent dat ik  probeer te geloven ook in het dagelijks leven en me er op instel een hechte relatie met God op te bouwen.

Verkondig Jezus Christus, getuig en leef naastenliefde

Als we Jezus Christus wiilen verkondige zijn belangrijke punten: getuigen, leven van naastenliefde, caritas beoefenen. Voor veel gelovigen in mijn bisdom betekent dat een actieve betrokkenheid bij kerk en samenleving. Ze begrijpen het als hun missie om het geloof in het gezin en in de vriendenkring te beleven.

In deze zendingsmaand denk ik ook aan de houten kruisen die zijn gemaakt in de eigen timmermanswinkel van het bisdom Óbidos uit legaal hout van de Amazone. De Pauselijke Missiewerken in Brazilië hebben deze kruisenj verdeeld onder elk van de 275 bisdommen van Brazilië. Paus Franciscus ontving ook zo’n kruis toen we hem in november 2018 bezochten om hem kennis te laten maken met het project van het hospitaalschip “Papa Francisco”. Het kruis is gemaakt naar het Missiekruis van het 5e Latijns-Amerikaanse Missionair Congres in Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) in 2018.

Het is een sprekend teken voor ons in Brazilië, omdat we tegelijkertijd de buitengewone missiemaand én de Amazon-synode beleven. De houten kruisen verbinden nu alle bisdommen van het land met elkaar – en ook met de synode in Rome.  “Tudo está interligado”! Alles is verbonden.

(Vaticaan nieuws)