Ontwerp eind-document in de synode-aula gepresenteerd.

Onder het voorzitterschap van Paus Franciscus hielden de deelnemers van de Synode maandagochtend hun 14e vergadering van de Amazon Synode. Er waren 184 synodevaders met stemrecht in de aula.

Het was de algemeen rapporteur – kardinaal Claudio Hummes, emeritus aartsbisschop van Sao Paulo en president van het Panamese kerkelijke netwerk (Repam), die het ontwerp-einddocument van de speciale vergadering voor de regio Pan-Amazon presenteerde in de synode-aula. De tekst, is een poging tot samenvatting en ordening van de 4-minuten inleidingen die in de synode-aula werden gegeven. Deze tekst gaat nu naar de afzonderlijke taalgroepen om daar een ‘gemeenschappelijke weg’  uit te werken.

Het programma voor de komende dagen

De amendementen die komende woensdag en donderdag in en door de taalgroepen worden ingediend, worden vervolgens in het definitieve document opgenomen door de Algemene Rapporteur en de speciale secretarissen van de synode met de hulp van de deskundigen. De tekst zal dan worden herzien door de bevoegde commissie en op vrijdagmiddag worden voorgelegd aan de 15 plenaire vergadering. Op zaterdagmiddag vindt dan de eindstemming over het slotdocument plaats in de 16e plenaire vergadering.

De preek van aartsbisschop Cabrejos Vidarte

De vergadering werd, zoals gewoonlijk, geopend met gebed. De preek werd gehouden door aartsbisschop Miguel Cabrejos Vidarte van Trujillo, president van de Latijns-Amerikaanse bisschoppenraad CELAM. Hij nodigde de synode-deelnemers uit om te kijken naar het voorbeeld van Sint Franciscus van Assisi en het “lied van de schepping”. “Voor de heilige Franciscus”, zegt de aartsbisschop, “is schoonheid geen kwestie van esthetiek, maar van liefde, van broederschap tot elke prijs, van genade tot elke prijs.” De heilige Assisi, “omhelst alle schepselen met een ongekende liefde en toewijding; hij spreekt met hen over de Heer en spoort hen aan hem te prijzen”. In deze zin werd St. Franciscus de “uitvinder van het middeleeuwse scheppingsgevoel”.

De maandagochtendsessie werd afgesloten door een Duitse eregast, Hans Joachim “John” Schellnhuber, die inging op het thema “Integrale ecologie”, vooral in de context van klimaatverandering. Deze onderzoeker staat bekend om zijn onderzoek naar op het gebied van het klimaat en de analyse van de systemen die de aarde beïnvloeden. Hij is lid van de Pauselijke Academie van Wetenschappen.

(Vaticaans nieuws – mg)