Amerikaanse kardinaal onder vuur van CBS News

Kardinaal Daniel DiNardo, voorzitter van de Amerikaanse bisschoppenconferentie (USCCB), ligt onder vuur. CBS News claimt (zie video hieronderaanwijzingen gevonden te hebben dat DiNardo twee priesters die minderjarigen seksueel misbruikten, hun gang zou hebben laten gaan. Zijn bisdom, het aartsdiocees Galveston-Houston, verklaart op zijn website dat het verhaal niet waar is.

“Het is waar dat twee priesters die beiden zijn beschuldigd van het seksueel misbruiken van een minderjarige, in het ambt zijn gebleven. De ene beschuldiging werd gedaan ongeveer 20 jaar na het vermeende misbruik; de andere 30 jaar na het vermeende misbruik. Beide priesters hebben ontkend dat zij seksueel misbruik hebben gepleegd. Elke beschuldiging werd onderzocht door een aartdiocesane lekencommissie, die adviseerde om beide priesters in het ambt te laten. Het zijn de enige beschuldigingen tegen deze priesters, die ieder meer dan 40 jaar in het Aartsbisdom hebben gediend”, aldus de verklaring van het Texaanse aartsbisdom Galveston-Houston.

Daniel DiNardo is sinds 2006 aartsbisschop van Galveston-Houston. In 2007 verhief paus Benedictus XVI hem tot kardinaal. In het najaar van 2016 werd hij gekozen tot voorzitter van de Amerikaanse bisschoppenconferentie.

Onlangs beloofde DiNardo dat hij in januari een lijst van alle priesters van zijn bisdom die “op geloofwaardige wijze” zijn beschuldigd van misbruik, zou publiceren.

In februari wordt de aartsbisschop van Galveston-Houston verwacht in Vaticaanstad. Daar komen op het bevel van paus Franciscus alle voorzitters van de bisschoppenconferenties bijeen om te vergaderen over het misbruikschandaal dat de Katholieke Kerk vooral in het Westen in een diepe crisis heeft gestort.

Voor de onlangs in Baltimore gehouden plenaire najaarsvergadering van de USCCB hadden de Amerikaanse bisschoppen de formulering van een nieuwe bisschoppelijke gedragscode inzake de aanpak van misbruik geagendeerd. DiNardo maakte vlak voor aanvang bekend dat het Vaticaan hem had opgedragen dit agendapunt te schrappen en pas daarover te vergaderen na de topconferentie in februari in Rome.