Synode Blog, dag 5: het heilige, het echte en de weg

De Duits-Braziliaanse bisschop Johannes Bahlmann zal de komende drie weken een synodendagboek voor Vaticaan Nieuws houden. Bahlmann is een franciscaan, komt uit Visbek in het bisdom Münster en is sinds 2009 bisschop van Óbidos in het midden van de Amazone.

Donderdag 10.10.2019

Ik zag ze van verre toen ik vanmorgen over het Sint-Pietersplein liep op weg naar de synode-aula: de geweldige posters van de vijf Zaligverklaarden, die de paus op zondag heilig zal verklaren. 

Voor de meesten is John Henry Newman de bekendste. Maar niet voor mij: Ik mocht een van de vijf nieuwe heiligen persoonlijk ontmoeten. Ik ontmoette zuster Dulce dos Pobres uit Salvador da Bahia in 1985 voor het eerst. Het zien van haar foto op de gevel van St. Peter’s raakte me persoonlijk. Ik stuurde onmiddellijk een berichtje naar de generale overste van de missiezusters van Maria Onbevlekte Ontvangen, die een klooster heeft in Münster.

Deze “kleine” ontmoeting met onze nieuwe ‘heilige van de armen’  uit Brazilië bracht me onmiddellijk naar de diepere dimensie die speelt in de synode. Het pad dat we samen bewandelen, is in de strikte zin van het woord allereerst een ‘horen’, een openwillen staan voor de Heilige Geest. Veel mensen in het Amazonegenied vergezellen ons in deze dagen  met hun gebeden en goede wil. De aanwezigen in het auditorium zijn vertegenwoordigers van miljoenen mensen.

Het proces van de synode begon al geruimte tijd geleden… als ik alleen al denk aan de vele bijeenkomsten die we hielden. Vrouwen en mannen, kinderen, jongeren en ouderen in de gemeenschappen werd gevraagd: wat mis je? Wat wil je van de katholieke kerk? Wat heb je nodig ? In totaal namen bijna 90.000 mensen deel aan dit proces. Uit grote en kleine gemeenschappen gingen de inzendingen via de parochies naar de bisdommen naar de regionale bisschoppenconferenties in Brazilië, zes in de Amazone, en vandaar naar de Nationale Bisschoppenconferentie van Brazilië.

De thema’s die we presenteren en bespreken op de synode wortelen in de realiteit van de ‘Amazonidas’, het Amazonegebied. Daarom is het zo belangrijk om de situatie ter plaatse, de leefomstandigheden van de mensen en de natuurlijke omgeving  in Amazonia te kennen, zodat je de juiste nieuwe weg kunt vinden.

 

Door niet op de hoogte zijn, door onwetendheid, of door domheid zouden we dwaalwegen kunnen gaan. Maar we weten ons in Gods hand, dat steunt ons. Evenzeer rekenen we op de heiligen en martelaren van Latijns-Amerika, vooral degenen die hun leven hebben gegeven in de Amazone en wier portretten geplaatst zijn in de synode-aula.