Afsluitende persconferentie kardinaal Marx (D)


Synode: “Aanmoediging voor een vernieuwde soort kerk”, zegt kardinaal Marx

 

Kardinaal Reinhard Marx ziet in het slotdocument van de Bisschoppensynode over Kerk, Jonge Mensen en hun Roeping een stap voorwaarts op de weg om de Kerk te veranderen. Deze verandering wordt door de meerderheid van de bisschoppen ondersteund.  “De grote lijn in de slotverklaring is een aanmoediging om een nieuw gezicht van de Kerk te gaan ontwikkelen, een Kerk die samen met mensen op weg is”  zo zei de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, afgelopen zaterdag in een gesprek met de pers. 

Natuurlijk werd ook duidelijk dat er nog steeds verschillen in opvattingen zijn, afhankelijk van de cultuur. “Tussen Afrika, Rusland, Manhattan en India bestaan verschillen in perceptie over bepaalde onderwerpen,”zei kardinaal Marx.
Bij de stemming over het slotdocument hebben de paragrafen over homoseksualiteit, kerkelijke synodaliteit, het geweten en de positie van vrouwen de meeste tegenstemmen gekregen, hoewel de synodevaders alle paragrafen met ten minste tweederde meerderheid goedkeurden.

De kardinaal wees nog eens uitdrukkelijk op de kracht tot eenheid die leeft in de katholieke Kerk. Het is positief dat “een gemeenschap die vanuit de hele wereld bij elkaar komt in deze synode er in slaagt tot een gezamenlijke weg te komen ook wanneer er verschillende visies aan de orde zijn. “Ik ken geen andere gemeenschap die dat klaarspeelt, zelfs geen religieuze gemeenschap “, zei Marx. Het delen van emotionele problemen zonder elkaar los te laten is “een geweldig geschenk  voor de hele wereld”. 

Marx zelf had in zijn bijdrage in de synode-aula zich uitgesproken voor meer deelname van vrouwen in de leidende functies in de Kerk. In zijn visie zou het een belangrijke stap zijn als een overwegende meerderheid van het wereldepiscopaat ertoe bereid was het begrip “in leidende functies” te ondersteunen.”
Dat was belangrijk voor mij, en ook voor anderen en voor de overweldigende meerderheid van andere synodevaders. Ik denk dat dit positief nieuws is. “

 

Bron: vaticannews -gs