Minstens 3.677 slachtoffers van misbruik in Duitse Kerk

In de afgelopen 70 jaar heeft zo’n 4 procent van alle Duitse geestelijken zich aan misbruik van minderjarigen schuldig gemaakt.

Tussen 1946 en 2014 zijn minstens 3.677 personen het slachtoffer van seksueel misbruik door minstens 1.670 priesters, religieuzen of diakens. Dat blijkt uit cijfers uit een rapport van de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK) dat naar het weekblad Der Spiegel en de krant Die Zeit zijn gelekt. Het lijvige rapport zou pas op 25 september, op de herfstbijeenkomst van de DBK, worden voorgelegd aan de bisschoppen en vervolgens via een persconferentie aan het brede publiek worden voorgesteld. Kardinaal Reinhard Marx, de voorzitter van de DBK, reageerde bijzonder teleurgesteld op het lek en drong erop aan om geen overhaaste conclusies te trekken en te wachten tot de persconferentie. Daar zal het rapport omstandig worden toegelicht door de onafhankelijke experts, stuk voor stuk gerenommeerde academici van de universiteiten van Mannheim, Heidelberg en Gießen die het inopdracht van de DBK hebben opgesteld.

In het rapport staat volgens Der Spiegel en Die Zeit onder meer te lezen er in Duitsland jaarlijks nog altijd 12.500 meldingen van seksueel misbruik worden genoteerd.  

Het rapport, dat een totaalbeeld probeert te schetsen krijgen van de omvang van het seksueel misbruik in de Duitse katholieke Kerk, werd opgesteld op basis van de archieven van de 27 Duitse katholieke bisdommen. Daaruit blijkt onder meer dat de slachtoffers overwegend jongens waren, waarvan de helft jonger dan 14 jaar. Driekwart van het misbruik vond plaats in een pastorale context en bij 1 op 6 gevallen was er ook sprake van verkrachting. Bij 38 procent van de daders volgde een burgerlijke procedure na een klacht. 1 op  3 moest zich voor een kerkelijke rechtbank verantwoorden.

Het rapport besluit met de waarschuwing dat ook al worden de daders bestraft en wordt er stevig ingezet op preventie, dan nog mag nier ervan worden uitgegaan dat het seksueel misbruik daarmee definitief tot het verleden zou behoren.

Bron: DBK/Kathpress.at/kerknet