Synodevader uit Cayenne: “We zullen wijding van Viri probati eisen”

De Amazonesynode kan de toelating van “viri probati” eisen, zodat “zelfs afgelegen gemeenschappen niet hoeven te leven zonder eucharistie”, zei bisschop Emmanuel Lafont tegen het Franse persbureau I.Media. Enkele dagen vóór de afsluiting van de synode gaf de bisschop van Cayenne Frans Guyana commentaar op de belangrijkste pastorale vragen die tijdens de drie weken van de synode werden gesteld.

Bij de Synode werd de mogelijkheid in detail besproken om het tekort aan priesters te overwinnen door de toelating van  getrouwde katholieke mannen met bewezen geloofskwaliteit – de zogenaamde “viri probati” – tot het priesterschap. Want terwijl men instemt met het vasthouden aan het celibaat, wat een geschenk van God is, moet men ook het probleem van het tekort aan priesters aanpakken, vooral in afgelegen gemeenschappen, zei bisschop Lafont. Men was het er over eens aan de paus te vragen in te stemmen met de wijding van getrouwde mannen.

“Er hoeft geen wet te worden gewijzigd, de paus hoeft alleen de dispensatie te geven, wat in het verleden al regelmatig is gebeurd. Een aantal Anglicaanse priesters hebben zich aangesloten bij de katholieke gemeenschap en behielden hun status als getrouwde mannen, “zei Lafont. Dit heeft de kerk geen kwaad gedaan – er zijn dus al getrouwde priesters in de Latijnse kerk, zoals ze altijd in het Oosten zijn geweest.

Accepteer verschillen in culturen en situaties

Het verzoek moet waarschijnlijk worden gedaan door de afzonderlijke bisschoppelijke conferenties aan Rome, merkt de bisschop op. Het is al duidelijk dat de “viri probati” geen optie zijn voor de Afrikaanse bisschoppen, zij hebben een andere visie. Schijnbaar vergelijkbare situaties kunnen van continent tot continent anders worden opgelost. De kerk is mondiaal maar blijft divers, merkt Lafont op. Daarom moeten ook de verschillen in culturen en situaties geaccepteerd worden..

De kwestie van ambten voor vrouwen

De kwestie van nieuwe ambten werd ook in detail besproken op de synode. “Het is niet de eerste keer dat ik over dit onderwerp heb gehoord, het is mijn tweede synode,” merkt Lafont op. “Tijdens de synode over het Woord van God in 2008 riep de Algemene Vergadering op om aan vrouwen specifieke bedieningen toe te kennen.” Paus Benedictus XVI zou daar ook een voorstander van zijn geweest maar hij ondervond zodanige weerstand dat hij niet aan het voorstel van die synode kon voldoen.

“Nu, is het elf jaar later, en we kunnen en moeten verder”, zegt Lafont. “De vrouwen hebben een opmerkelijke bijdrage geleverd aan deze synode en hebben ons enorm geholpen met hun ervaring. Het is tijd dat de kerk dat erkent. “

 

Vatican News