“Eijk ideale pauselijke legaat voor zuivering kerk VS”

11 september 2018

Kardinaal Wim Eijk zou de ideale pauselijke legaat zijn om de Katholieke Kerk in de VS grondig te zuiveren. Dat wordt beweerd in Vaticaanstad, schrijft theoloog Paul van Geest vandaag in zijn column in Nederlands Dagblad.

Professor Van Geest, die verbonden is aan de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome, vindt de diverse wijzen waarop bisschoppen reageerden op het kerkelijk misbruikschandaal in Pennsylvania en de onthulling van het seksueel wangedrag van aartsbisschop Theodore McCarrick interessant. Zo zeiden sommigen dat de homoseksuele cultuur onder geestelijken de oorzaak is van veel ellende. Anderen ontkenden ooit iets van de misstanden geweten te hebben.

“In ons land kwam een ander soort reactie. Bisschop Gerard de Korte schreef deze week aan de rooms-katholieken in zijn bisdom Den Bosch, dat de crisis de verbondenheid van katholieken met hun kerk op de proef stelt. Hij verplaatst zich in de katholieken die wel goede ervaringen in de kerk hebben opgedaan. Hij benoemt hun verdriet om de negatieve publiciteit over hun kerk, hun schaamte en hun twijfel over hun eigen lidmaatschap. Hij vraagt hun te blijven. Maar hij verplaatst zich ook in de slachtoffers van rooms-katholieke geestelijken in Nederland. Hij wijst erop dat er een groot aantal maatregelen is genomen om het leed van slachtoffers te erkennen en dat alertheid altijd nodig blijft om de kerk in Nederland een veilige plek te houden. Het is een mooie brief”, aldus Van Geest.

Kardinaal Eijk begroet collega’s in Vaticaanstad (foto: AFP).

“Kardinaal Wim Eijk koos ervoor zo’n brief niet te schrijven. Ook zwijgen is een reactie. Dit zwijgen is paradoxalerwijs ook goed te begrijpen. Het is geen gebruik dat bisschoppenconferenties reageren op aangelegenheden van andere bisschoppenconferenties. En een kardinaal wordt toch snel geassocieerd met de bisschoppenconferentie waarvan hij lid is”, schrijft de hoogleraar.

Van Geest vervolgt: “De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft zich de afgelopen jaren zeer verantwoordelijk getoond voor het bieden van erkenning en genoegdoening van en hulp bij de verwerking van het leed dat slachtoffers is aangedaan door Nederlandse geestelijken. Uit het Eindrapport van de Stichting Beheer & Toezicht inzake seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (december 2017), wordt duidelijk dat de Nederlandse bisschoppenconferentie zorgvuldig en grondig te werk is gegaan bij het bieden van hulp. Zelfs zo grondig, dat onlangs een prelaat in Rome mij zei dat kardinaal Eijk de ideale pauselijke legaat zou zijn om de kerk in de VS grondig te zuiveren. Hoe dan ook: dat kardinaal Eijk zwijgt, kán als reden hebben dat hij in de huidige situatie moeilijk kan, maar ook niet wil zeggen dat ‘wij in Nederland’ het goed gedaan hebben. Maar dat is wel zo.”

Onlangs doken op sociale media foto’s op van het verjaardagsfeest van de Amerikaanse kardinaal Raymond Burke, een van de felste tegenstanders van paus Franciscus, gevierd op het grootseminarie van het traditionalistische Instituut Christus Koning Soeverein Priester (ICRSP) in Toscane. Een van de eregasten was kardinaal Eijk. 

bron: KRO