Viganò hernieuwt aanval op paus Franciscus

 

28 september 2018

 

De voormalige ambassadeur van de Heilige Stoel in de Verenigde Staten, die vorige maand in de katholieke kerk een vuurstorm ontketende door een “getuigenis” te schrijven waarin paus Benedictus XVI en paus Franciscus worden beschuldigd van het verhullen van seksuele intimidatie, heeft donderdag een tweede open brief gepubliceerd. Daarin valt hij paus Franciscus opnieuw aan.

Terugblik

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò hernieuwt zijn aanklacht dat Franciscus vanaf minstens 2013 wist dat toenmalig kardinaal Theodore McCarrick jonge mannen seksueel had aangerand, maar dat Franciscus er desondanks voor koos om McCarrick een invloedrijke leider in de kerk te laten blijven.

President Obama en nuntius Viganò in 2013.

In de maand na de eerste brief van oud-nuntius Viganò weigerde Franciscus inhoudelijk op de beschuldigingen in te gaan. Wel zei hij tegen journalisten dat ze de feiten van de zaak zelf maar moesten onderzoeken, en maakte hij een aantal algemene opmerkingen over beschuldigingen. Nooit heeft hij echter direct Viganò’s beweringen ontkend.

Tweede brief

In zijn nieuwe online geplaatste brief zegt Viganò dat hij dat zwijgen als een aanwijzing van schuld ziet. De oud-nuntius hekelt ook de manier waarop hij door de Argentijnse paus wordt weggezet. “Hij heeft zijn zwijgen vergeleken met het zwijgen van Jezus van Nazareth die voor Pilatus stond, en hij vergelijkt mij met de grote aanklager Satan, die schandalen en verdeeldheid in de kerk zaait.”

“Noch de paus, noch de kardinalen in Rome hebben de door mij in mijn getuigenis aangevoerde feiten weerlegd.

Qui tacet consentit’ is hier zeker van toepassing”, schrijft hij. Deze Latijnse formulering betekent: ‘Wie zwijgt stemt toe.’

Viganò vervolgt: “Als ze mijn getuigenis ontkennen, hoeven ze dat alleen maar te zeggen en moeten ze documentatie verschaffen om die ontkenning te ondersteunen. Hoe kan je nou voorkomen dat uit het niet verstrekken van documentatie de conclusie wordt getrokken dat het nalaten ervan mijn getuigenis bevestigt?”

McCarricks seksuele wangedrag kwam aan het licht in juni, toen hij door de Heilige Stoel werd geschorst nadat het aartsbisdom New York de misbruikbeschuldigingen van een misdienaar aan zijn adres, gegrond had verklaard. In de weken die volgden zei een andere man dat hij als minderjarige door McCarrick was misbruikt. Ook verklaarde een aantal geestelijken dat hij seminaristen en jonge priesters had verleid en seks met hen bedreef. De 88-jarige prelaat, die van 2001 tot 2006 aartsbisschop van Washington was, nam in juli ontslag als lid van het Kardinalencollege.

In Viganò’s nieuwe verhandeling probeert hij uit te leggen waarom hij zich genoodzaakt voelde de paus te beschuldigen. “Mijn beslissing om die ernstige feiten te onthullen was voor mij het pijnlijkste en ernstigste besluit dat ik ooit in mijn leven heb genomen. Ik nam het na lang nadenken en bidden, tijdens maanden van diep lijden en angst”, schrijft hij. Ook voelde hij zich niet meer moreel gebonden om het pauselijk geheim te bewaren, omdat volgens hem het pauselijk geheim als doel heeft om de kerk te helpen en niet om misdrijven te verhullen.

In zijn tweede schrijven roept hij kardinaal Marc Ouellet, prefect voor de Congregatie voor de Bisschoppen, op te bevestigen dat paus Franciscus ervan afzag McCarrick niet aan te pakken.

De oud-nuntius zegt verder dat het verhullen van de schanddaden van de “perverse en kwaadaardige” McCarrick niet de enige fout was van Franciscus. “De laatste tijd werden er nog veel meer gevallen gedocumenteerd in de pers, waaruit blijkt dat paus Franciscus homoseksuele geestelijken heeft verdedigd die zich schuldig hadden gemaakt aan ernstige seksuele vergrijpen tegen minderjarigen of volwassenen. Het gaat onder meer om zijn rol in de zaak van priester Julio Grassi in Buenos Aires, het overplaatsen van priester Mauro Inzoli nadat paus Benedictus hem uit het ambt had verwijderd (tot hij naar de gevangenis ging, waarna paus Franciscus hem laïciseerde), en zijn stopzetting van het onderzoek naar beschuldigingen van seksueel misbruik tegen kardinaal Cormac Murphy O’Connor.”

bron: kro.nl

foto: wikipedia